Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu


Wydział BiOŚ Strona UMK    Redakcja   Odwiedź Toruń   Uniwersytet A-Z    English version   

Zakład Immunologii UMK

87-100 Toruń, ul. Lwowska 1,  tel. (56) 611-49-48,   611-25-20
Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. Wiesław Kozak
prof. zw.;   tel. (56) 611-25-20   e-mail:
 wkozak@biol.uni.torun.pl

Lokalna strona www Zakładu

Pracownicy Tematyka badawcza Publikacje Zajęcia dydaktyczne


Pracownicy:
dr Sylwia Wrotek adiunkt tel. (56) 611-49-48 e-mail: wrotek@biol.uni.torun.pl
dr Tomasz Jędrzejewski asystent tel. (56) 611-25-18 e-mail: tomaszj@umk.pl
mgr Magdalena Wolska specjalista biolog tel. (56) 611-25-19 e-mail: magda_w@umk.pl
mgr Żaneta Muckiewicz doktorant tel. (56) 611-25-18 e-mail: zaneta.m@doktorant.umk.pl
mgr Ewa Potera-Kram doktorant tel. (56) 611-25-18 e-mail: ewa_potera@onet.eu
mgr Małgorzata Kowalczewska doktorant tel. (56) 611-25-18 e-mail: malgorzta_kowalczewska@go2.pl
mgr Jakub Piotrowski doktorant tel. (56) 611-25-18 e-mail: jakub_piotrowski@tlen.pl


Powrót na początek strony
Tematyka badawcza Pracowni:
 1. Regulacja ekspresji cyclooksygenazy-2 w mózgu i komórkach układu immunologicznego.
 2. Cytokiny jako mediatory i modulatory procesu gorączkowego.
 3. Znaczenie hemu w genezie gorączki.
 4. Przeciwgorączkowy i przeciwzapalny mechanizm epoksydowych metabolitów kwasu arachidonowego.
 5. Gorączka a odporność przeciwnowotworowa.
 6. Modyfikujący wpływ nanocząsteczek na właściwości pirogenne i fagocytarne makrofagów szczura.
 7. Rola prostaglandyn w formowaniu fenotypu TH1/TH2 podczas reakcji immunologicznej.
 8. Gorączka behawioralna u organizmów jednokomórkowych na przykładzie Paramecium caudatum.

Powrót na początek strony
Wybrane publikacje pracowników Pracowni:
 1. Kozak, W. Regulated decreases of body temperature. In Fever. Basic Mechanisms and Management. 2nd edition. P.A. Mackowiak, editor. Lippincott-Raven Publ. pp.467-478, 1997.
 2. Kozak, W., V. Poli, D. Soszynski, C.A. Conn, L.R. Leon, and M.J. Kluger. Sickness behavior in mice deficient in interleukin-6 during turpentine abscess and influenza pneumonitis. Am. J. Physiol. 272:R621-R630, 1997.
 3. Leon, L.R., W. Kozak, J. Peschon, M. Glaccum, and M.J. Kluger. Altered acute phase response to inflammation in IL-1 and TNF receptor knockout mice. Ann. N.Y. Acad. Sci. 813:244-254, 1997.
 4. Kozak, W., D. Soszynski, C.A. Conn, K. Rudolph, L.R. Leon, and M.J. Kluger. Soluble TNF-a receptor prevents decrease of body temperature in mice injected with indomethacin and lipopolysaccharide. Ann. N.Y. Acad. Sci. 813:264-271, 1997.
 5. Kozak, W., D. Soszynski, K. Rudolph, C.A. Conn, and M.J. Kluger. Dietary n-3 fatty acids differentially affect sickness behavior in mice during local and systemic inflammation. Am. J. Physiol. 272:R1298-R1307, 1997.
 6. Kozak, W., J.J. Klir, C.A. Conn, and M.J. Kluger. Attenuation of lipopolysaccharide fever in rats by protein kinase C inhibitors. Am. J. Physiol. 273:R873-R879, 1997.
 7. Kluger, M.J., W. Kozak, L.R. Leon, and C.A. Conn. The use of knockout mice to understand the role of cytokines in fever. Clin. Exp. Pharmacol. Physiol. 25:141-144, 1998.
 8. Kluger, M.J., W. Kozak, L.R. Leon, D. Soszynski, and C.A. Conn. Fever and Antipyresis. In: Brain Function in Hot Environment. Sharma H.S., and Westman J., ed. Progress in Brain Research Vol. 115, pp. 465-475. Elsevier Science Publisher, Amsterdam, 1998.
 9. Sopori, M.L., W. Kozak, S.M. Savage, Y. Geng, and M.J. Kluger. Nicotine-induced modulation of T cell function: implications for inflammation and infection. In: Advences in Experimental Medicine and Biology, Vol. 402: Drugs of Abuse, Immunomodulation, and AIDS. Editors: H. Friedman, T.K Eisenstein, J. Madden, and B.M. Sharp. Plenum Press, New York, 1998, pp. 279-289.
 10. Sopori, M.L., W. Kozak. Immunomodulatory effects of cigarette smoke. J. Neuroimmun. 83:148-156, 1998.
 11. Kluger, M.J., W. Kozak, C.A. Conn, L.R. Leon, and D. Soszynski. Role of fever in disease. Ann. N.Y. Acad. Sci. 856:224-233, 1998.
 12. Kozak, W., I. Archuleta, K.P. Mayfield, A. Kozak, K. Rudolph, and M.J. Kluger. Inhibitors of alternative pathways of arachidonate metabolism differentially affect fever in mice. Am. J. Physiol. 275:R1031-R1040, 1998.
 13. Kozak, W., M.J. Kluger, D. Soszynski, C.A. Conn, K. Rudolph, L.R. Leon, and H. Zheng. IL-6 and IL-1b in fever: Studies using cytokine-deficient (knockout) mice. Ann. N.Y. Acad. Sci. 856:33-47, 1998.
 14. Leon, L.R., W. Kozak, K. Rudolph, and M.J. Kluger. An antipyretic role for interleukin-10 in LPS fever in mice. Am. J. Physiol. 276:R81-R89, 1999.
 15. Kozak, W., K.P. Mayfield, A. Kozak, M.J. Kluger. Proadifen (SKF-525A), an inhibitor of cytochrome P-450, augments LPS-induced fever and exacerbates prostaglandin-E2 levels in the rat. J. Thermal Biol. 25:45-50, 2000.
 16. Mayfield, K.P., D. Soszynski, W. Kozak, A. Kozak, K. Rudolph, and M.J. Kluger. b-Adrenergic receptor subtype effects on stress fever and thermoregulation. Neuroimmunomodulation 6:305-317, 1999.
 17. Szewczenko-Pawlikowski, M., W. Kozak. Accumulation of unsaturated lipids in monocytes during early phase pyrogen tolerance. Biochem. Biophys. Acta 1484:183-194, 2000.
 18. Kozak, W., M.J. Kluger, A. Kozak, M. Wachulec, and K. Dokładny. Role of cytochrome P-450 in endogenous antipyresis. Am. J. Physiol. 279:R455-R460, 2000.
 19. Kozak, W., M.J. Kluger, J. Tesfaigzi, M. Wachulec, A. Kozak, and K. Dokładny. Molecular mechanism of fever and antipyresis. Ann. N.Y. Acad. Sci. 917:121-134, 2000.
 20. Kluger, M.J., W. Kozak, and K.P. Mayfield. Fever and immunity. In Psychoneuroimmunology, 3rd edition, edited by R. Ader, D. Felten and N. Cohen. Academic Press, San Diego. Vol. 1, pp. 687-701, 2001.
 21. Foster JE, Gott K, Schuyler MR, Kozak W, Tesfaigzi Y. LPS-induced neutrophilic inflammation and Bcl-2 expression in metaplastic mucous cells. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2003 Aug;285(2):L405-14. Epub 2003 Apr 18.
 22. Kozak W, Kozak A. Genetic Models in Applied Physiology. Differential role of nitric oxide synthase isoforms in fever of different etiologies: studies using Nos gene-deficient mice. J Appl Physiol. 2003 Jun;94(6):2534-44. Epub 2003 Jan 31.
 23. Kozak W, Aronoff DM, Boutaud O, Kozak A. 11,12-epoxyeicosatrienoic acid attenuates synthesis of prostaglandin E2 in rat monocytes stimulated with lipopolysaccharide. Exp Biol Med (Maywood). 2003 Jul;228(7):786-94.
 24. Kozak W., V. Fraifeld. Non-prostaglandin eicosanoids in fever and anapyrexia. Frontiers in Bioscience 9:3339-3355, 2004.
 25. Wrotek S., Dąbrowska G., Tretyn A. Czy istnieje roślinny homolog zwierzęcego peptydu natriuretycznego? Postępy Biologii Komórki 32:449-462, 2005
 26. Kozak, W., Wrotek, S., Kozak, A., Pyrogenicity of CpG-DNA in mice: Role of interleukin-6, cyclooxygenases, and nuclear-factor-kappa-B. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 290(4):R871-80, 2006
 27. Wrotek, S., Dąbrowska, G., Tyburski, J., Tretyn, A., There is no proof for the existence of atrial natriuretic peptide (ANP) homologue in a plant Pharbitis nil, Medical and Biological Sciences, 20(4): 181-186, 2006
 28. Walentynowicz, K., Szefer, M., Wojtal, B., Terlecki, P., Wrotek, S., Kozak, W. Role of prostaglandins in heme-induced fever. J Physiol Pharm 57: 73-82, 2006
 29. Kozak, W., Wrotek, S., Walentynowicz, K., Hypoxia-induced sickness behaviour. J Physiol Pharm 57: 35-50, 2006
 30. Kozak, W., Wrotek, S., Walentynowicz, K., Waszak, P., Fever and symptoms of sickness are present in mice lacking functional B and T lyphocytes, Acta Biologica Cracoviensis 48: 9-20, 2006
 31. Kozak W, Kozak A, Johnson MH, Elewa HF, Fagan SC: Vascular protection with candesartan after experimental acute stroke in hypertensive rats: A dose- response study. J. Pharmacol. Exp. Therap. 326:773-782, 2008.
 32. Wrotek S., Kamecki K., Kwiatkowski S., Kozak W. Cancer patients report a history of fewer fevers during infections than healthy controls. Journal of Pre-Clinical and Clinical Research, 3: 031-035, 2009.
 33. Kozak W. Geneza gorączki. Biologiczne mechanizmy i praktyka medyczna. Wydawnictwo Naukowe UMK, 2009.
 34. Kowalczewska M., Wrotek. S., Jedrzejewski T., Kozak W. Cancer cachexia: mediating factors and the effect of eicosapentaenoic acid dieting. Journal of Pre-Clinical and Clinical Research 4 (2): 108-111, 2010.
 35. Wrotek S., Jedrzejewski T., Potera-Kram E., Kozak. W. Antipyretic activity of N-Acetylcysteine. Journal of Physiology and Pharmacology, 62 (6): 669-675, 2011.
 36. Żbikowska E., Wrotek S., Cichy A., Kozak W. Thermal preferences of wintering snails Planorbarius corneus (L.) exposed to lipopolysaccharide and zymosan. Journal of Invertebrate Pathology, doi: 10.1016/j.jip.2012.08.011, 2012.

Powrót na początek strony
Zajęcia prowadzone przez pracowników Pracowni:
 1. Immunologia - Biologia III rok wykłady
 2. Immunologia - Biologia III rok ćwiczenia
 3. Immunologia z wirusologią - Biotechnologia III rok wykłady
 4. Immunologia z wirusologią - Biotechnologia III rok ćwiczenia
 5. Immunologia nowotworów - wykład monograficzny - dr Sylwia Wrotek
 6. Immunologia - Biologia, specjalność nauczanie biologii i chemii III rok - wykład
 7. Immunologia - Biologia, specjalność nauczanie biologii i chemii III rok - zajęcia laboratoryjne
 8. Zastosowanie nanotechnologii w medycynie i diagnostyce medycznej - wykład monograficzny -dr Tomasz Jędrzejewski

Powrót na początek strony